Societatea Civilă Profesională de executori judecătorești  „BOLOS SI PARTENERII” a fost înființată în anul 2012 prin asocierea executorului judecătoresc BOLOS MIRCEA , numit în functie prin Ordinul Ministrului Justiţiei la data de 04.04.2001 si a executorul judecatoresc BOLOS GEORGIANA ADINA numita in functie prin Ordinul Ministrului Justiţiei la data de 24.11.2011, societate înregistrata in Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Cluj.

Suntem o echipa cu experienta iar prin serviciile pe care le oferim ne propunem să venim în întâmpinarea persoanelor justițiabile pentru a le oferi un acces cât mai facil și mai eficient la actul de justiție, precum și o înțelegere cât mai bună a procesului de executare silită.

Competența Teritorială

Executorii biroului nostru își desfășoară activitatea profesională pe raza Curtii de Apel Cluj cu urmatoarele Judecatorii:
Competentă Materială -ATRIBUȚIILE EXECUTORULUI JUDECATORESC

În conformitate cu prevederile Legii 188/2000, executorul judecătoresc are următoarele atribuţii:

 • Punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii.
  • Executări directe :
   • Evacuări
   • Încredinţarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
   • Vizitarea minorului
   • Puneri în posesie, grăniţuiri, servituţi, predări de bunuri etc.
  • Executări indirecte
   • Urmărirea mobiliară a creanţelor
   • Urmărirea imobiliară a creanţelor
  • Popriri
 • Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare.
 • Comunicarea actelor de procedură.
 • Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe.
 • Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanţa judecătorească.
 • Constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă.
 • Întocmirea proceselor verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă.
 • Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz.
 • Consultaţii în legatură cu constituirea actelor execuţionale.
 • Orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa
 • executorului judecătoresc.

Contactaţi-ne şi vom găsi împreună cea mai bună rezolvare la problema dvs.