d
Follow us

În cadrul SOCIETĂȚII CIVILE PROFESIONALE DE EXECUTORI JUDECĂTOREȘTI „BOLOS SI PARTENERII” activează executorul judecătoresc BOLOS MIRCEA , numită în functie prin Ordinul Ministrului Justiţiei la data de 04.04.2001 si executorul judecatoresc BOLOS GEORGIANA ADINA numita in functie prin Ordinul Ministrului Justiţiei la data de 24.11.2011, societate înregistrata in Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Cluj.

Suntem o echipa cu experienta iar prin serviciile pe care le oferim ne propunem să venim în întâmpinarea persoanelor justițiabile pentru a le oferi un acces cât mai facil și mai eficient la actul de justiție, precum și o înțelegere cât mai bună a procesului de executare silită.

Competența Teritorială

Executorii biroului nostru își desfășoară activitatea profesională pe raza Curtii de Apel Cluj cu urmatoarele Judecatorii:

Fiecare dosar reprezintă o provocare pentru noi şi o nouă ocazie de a oferi servicii juridice de cea mai bună calitate, personalizate pe nevoile fiecărui client.

Contactaţi-ne şi vom găsi împreună cea mai bună rezolvare la problema dvs.