>  Întocmirea proceselor verbale de constatare în cazul ofertei reale în cazul consemnării sumelor datorate de către debitor, potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă